MySQL

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir “Veritabanı yönetim sistemidir”. ELIAWEB Olarak kullandığımız web yapılarında olmassa olmazlarımızın arasındadır.

What clients say

See all testimonials